Dodatkowe ubezpieczenie:

Insurance delivery

Wszystkie paczki są ubezpieczone do deklarowanej kwoty z maksymalną wartością $60.00

Wszystkie dodatkowe opcje ubezpieczenia pokrywają paczkę tylko w przypadku zaginięcia.Ubezpieczenie nie pokrywa paczek w przypadku uszkodzenia.Obowiązkiem klienta jest spakować paczkę tak, aby zawartość nie uległa zniszczeniu podczas transportu.